1. <form id='vQZjYr'></form>
    <bdo id='vQZjYr'><sup id='vQZjYr'><div id='vQZjYr'><bdo id='vQZjYr'></bdo></div></sup></bdo>

     • 

      投躯报明主,身死为国殇

      出自南北朝鲍照的《代出自蓟北门行(羽檄起边亭)》
      原文赏析:

      【代出自蓟北门行】 

      羽檄起边亭,烽火入咸阳。 

      征骑屯广武,分兵救朔方。 

      严秋筋竿劲,虏阵精且强。 

      天子按剑怒,使者遥相望。 

      雁行缘石径,鱼贯度飞梁 。 

      箫鼓流汉思,旌甲被胡霜。 

      疾风冲塞起,沙砾自飘扬。 

      马毛缩如猖,角弓不可张。 

      时危见臣节,世乱识忠良。 

      投躯报明主,身死为国殇。

      拼音解读:

      【dài chū zì jì běi mén háng 】 

      yǔ xí qǐ biān tíng ,fēng huǒ rù xián yáng 。 

      zhēng qí tún guǎng wǔ ,fèn bīng jiù shuò fāng 。 

      yán qiū jīn gān jìn ,lǔ zhèn jīng qiě qiáng 。 

      tiān zǐ àn jiàn nù ,shǐ zhě yáo xiàng wàng 。 

      yàn háng yuán shí jìng ,yú guàn dù fēi liáng 。 

      xiāo gǔ liú hàn sī ,jīng jiǎ bèi hú shuāng 。 

      jí fēng chōng sāi qǐ ,shā lì zì piāo yáng 。 

      mǎ máo suō rú chāng ,jiǎo gōng bú kě zhāng 。 

      shí wēi jiàn chén jiē ,shì luàn shí zhōng liáng 。 

      tóu qū bào míng zhǔ ,shēn sǐ wéi guó shāng 。


      ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

      相关翻译

      代出自蓟北门行(羽檄起边亭)注释

       紧急征召的文书从边塞岗亭传来,战争爆发的消息已经传到京都。被征召的骑兵驻扎在广武县,将兵分几路解救被困的朔方。肃杀的秋天虽然十分寒冷,但战士们的战斗豪情丝毫没有减弱,他们手…详情

      相关赏析

      代出自蓟北门行(羽檄起边亭)赏析

      鲍照用曹植《燕歌行》首句作诗题,并由曹诗“遥望胡地桑,枝枝自相值,叶叶自相当”等句引起边亭征战生活的联想。在表现壮士赴敌投躯的忠良气节时,穿插胡地风物奇观的描写,是南北朝时期罕见的…详情

      作者介绍

      鲍照 鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成就最高的诗…详情

      版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

      转载请注明:原文链接 | /juzi/5678.html

      名句类别

      鲍照的诗词

      热门名句

      热门成语